Sporočila za medije

Uprava in Nadzorni svet družbe Ajdacom d.d. sta obravnavala pismo, ki ga je na delničarje te družbe naslovila družba Infocargo d.o.o. ...

V družbi BTC je v ponedeljek, 8. junija 2020, potekala skupščina delničarjev, na kateri je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za leto 2019. ...