Družbe BTC, DARS, AMZS, Avto-moto zveza Slovenijein AV Living Lab so vzpostavili slovenski ekosistem za razvoj rešitev in konceptov za samovozeča vozila

 

Ljubljana, 3. aprila 2018 –Družbe BTC, DARS, AMZS, Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) in družba AV Living Lab gradijo partnerski ekosistem, ki je edinstven v svetovnem merilu. Ob razumevanju prednosti, ki jih prinaša industrija 4.0, partnerji pod eno streho združujejo raznoliko infrastrukturo (mesto v mestu, avtoceste, testni poligon) in strokovno znanje iz različnih industrij. Na ta način razvijajo učeče okolje, ki bo omogočilo razvoj rešitev in tehnologij za samovozeča vozila. Model edinstvenega ekosistema predvideva vključevanje novih partnerjev in bo prenosljiv v druge države v okviru Slovenije, zelene referenčne države v digitalni Evropi.

Avtomobilska industrija se sooča z izzivi elektrifikacije, avtonomne vožnje in digitalizacije ter vpeljave novih poslovnih modelov. Ti izzivi ustvarjajo potrebo po celovitih in kompleksnih ekosistemih. Prihodnost avtomobilske industrije namreč ni le v rokah proizvajalcev vozil, pač pa vanjo močno posegajo ponudniki iz drugih panog, denimo energetike, informacijsko-komunikacijske tehnologije in finančne industrije. Igralci, ki vstopajo na področje avtomobilizma iz drugih industrij, tako prispevajo svoj delež k oblikovanju mobilnosti prihodnosti.

Razvoj samovozečih vozil s podporo Ministrstva za infrastrukturo

Na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedajo, da je prihodnost pred našim pragom, zato podpirajo razvoj samovozečih vozil v Sloveniji. Digitalizacija in razogljičenje sta ključna za mobilnost prihodnosti, ki mora biti varna in učinkovita, trajnostna in družbeno odgovorna. Poudarjajo, da je tehnološki napredek na področjih sodelovalnega inteligentnega prometnega sistema (C-ITS), povezane in avtomatizirane vožnje ter e-mobilnosti zelo pomemben pri soočanju z izzivi, kot so veliko povečanje prometa, spreminjanje potreb po mobilnosti in naraščanje emisij zaradi prometa.

Samovozeča vozila bodo v promet vključila tudi tiste ljudi, ki so bili doslej izključeni. Med njimi so denimo starostniki in gibalno ovirane osebe, ki pri novodobni mobilnosti ne bodo več odvisni od spremljevalcev.

Dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo: »Vzpostavitev enotnega slovenskega ekosistema za razvoj rešitev za samovozeča vozila je pionirska pot, ki prinaša velike tehnološke in socialne spremembe, novo prometno in družbeno realnost. Pomembno je, da na to pot stopimo v sodelovanju s podjetji in raziskovalnimi institucijami v Sloveniji.«

 BTC City Ljubljana omogoča razvoj novih poslovnih modelov in rešitev

Med gospodarskimi družbami v Sloveniji izstopa BTC, ki v pametnem mestu BTC City Ljubljana intenzivno vpeljuje koncept živega laboratorija BTC City Living Lab. Ta je sinonim za stičišče inovativne energije in predstavlja testni poligon za oblikovanje rešitev, ki bodo izboljšale obstoječe poslovne procese ali privedle do povsem novih načinov delovanja. V letu 2017 so v družbi BTC poleg testiranja rešitev za pametna mesta v živem laboratoriju omogočili še preizkušanje novosti s področja avtonomnih vozil, energetike (angl. Smart Grid) in maloprodaje. Na vseh teh področjih bodo v prihodnje skupaj s partnerji iz Slovenije in tujine, vključno z zagonskimi podjetji, inštituti in izobraževalnimi institucijami, iskali nove poslovne modele in rešitve.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC: »Današnji dinamiki v poslovnem svetu je mogoče parirati zgolj z jasno vizijo in drznostjo za preizkušanje in vpeljavo novosti. Odprti, napredni in inovativni smo tudi v družbi BTC, kjer smo v zadnjih treh letih dosegli velik preboj s soustanovitvijo inovacijskih središč ABC pospeševalnik in ABC hub, ki sta ključna gradnika pametnega mesta BTC City Ljubljana. Revolucijo v svet nakupovanja v letu 2018 prinašamo s platformo Eligma, s katero prepletamo digitalno in realno okolje BTC Cityja Ljubljana. Eligma, ki bo podprta s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, potrošnikom omogoča tudi plačevanje s kriptovalutami. Če k temu pridodamo še razvejano infrastrukturo, široko ponudbo in 21-milijonsko množico obiskovalcev letno, je BTC City Ljubljana več kot primerno območje tudi za razvoj naprednih rešitev na področju mobilnosti prihodnosti. Tovrstni projekti namreč krojijo svet, zato je potrebno pogumno zagristi v izzive, ki obetajo ne le gospodarsko rast, temveč tudi izboljšanje kakovosti življenja za sedanje in prihodnje generacije.«

Slovenija ne ostaja otok v tem delu Evrope

DARS upravlja in vzdržuje vse zgrajene avtoceste in infrastrukturne objekte ter naprave na avtocestah v Republiki Sloveniji, pri čemer posebno skrb namenja uporabnikom avtocest, trajnostnemu razvoju, optimizaciji pretočnosti prometa, zagotavljanju varnosti in udobnosti. Za namen Slovenskega ekosistema bo na posameznih odsekih avtoceste zagotovil infrastrukturne objekte in naprave za potrebe testiranja avtonomne vožnje.

Božidar Volk, vodja Oddelka za cestne naprave, DARS d.d.: »DARS je kot upravljalec slovenskega avtocestnega omrežja aktivno vključen v trende avtonomne mobilnosti, saj se zavedamo, da Slovenija ne sme ostati otok v tem delu Evrope. Zato smo že v letu 2013 vzpostavili področje Upravljanje, v okviru katerega se ukvarjamo tudi s projekti kooperativnih inteligentnih sistemov. DARS je vključen tudi v mednarodne projekte, v okviru katerih se ukvarjamo z uvajanjem povezanih sistemov za prenos informacij v realnem času.«

Avtonomna mobilnost prinaša nove izzive

Avtonomna vožnja in inteligentni asistenčni sistemi bodo v prihodnje temeljito spremenili našo osebno mobilnost in izboljšali varnost v prometu. Tovrsten razvoj pa s sabo prinaša številne tehnične in druge izzive, s katerimi se je treba soočiti, če želimo, da bo uporaba vozil s sodobnimi asistenčnimi sistemi varna – resničen razmah avtonomne vožnje zahteva spremembo zakonodaje, prilagoditev prometne infrastrukture, določitev pravne odgovornosti ob prometnih nesrečah in mnoge druge spremembe na področju osebne mobilnosti. Vse to so naloge, pri katerih že in bo tudi v prihodnje aktivno sodelovala Avto-moto zveza Slovenije, ki je z več kot 79 tisoč člani največji zastopnik interesov voznikov v Sloveniji.

France Kmetič, generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije: »V Avto-moto zvezi Slovenije imamo na področju avtonomne vožnje in inteligentnih asistenčnih sistemov daleč najdaljšo tradicijo in največ izkušenj v Sloveniji, saj že vrsto let spremljamo razvoj avtomobilov, zlasti z vidika, kako elektronika in uveljavljanje sodobnih asistenčnih sistemov vplivata na njihovo delovanje in varnost. Smo kredibilen partner v velikih mednarodnih projektih ter projektih mednarodnih organizacij ter drugih avtomobilskih klubov, kjer z raziskavami, testi in znanstvenimi prispevki na področju avtonomne vožnje raziskujemo različne vidike avtonomne vožnje in jo skušamo približati voznikom. V Avto-moto zvezi Slovenije torej imamo znanje in izkušnje, ki jih želimo v okviru slovenskega ekosistema za razvoj rešitev in konceptov za samovozeča vozila deliti s partnerji ter jih skupaj z njimi še nadgraditi, s tem pa ostati vodilna institucija, ki bo še naprej skrbela tudi za osveščanje in ozaveščanje običajnih uporabnikov.«

Mag. Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS, d. d.: »Ponosni smo, da je AMZS Center varne vožnje na Vranskem, eden najsodobnejših centrov varne vožnje v Evropi, kot testni poligon vključen v slovenski ekosistem za razvoj rešitev in konceptov za samovozeča vozila. Še naprej si bomo prizadevali, da bomo z nadgrajevanjem programov varne vožnje, ki jih nudimo voznikom, in infrastrukture centra, sledili trendom mobilnosti in v okviru najrazličnejših lastnih ter partnerskih projektov omogočali testiranje inteligentnih asistenčnih sistemov in tudi izobraževanje ter usposabljanje voznikov – tako glede tehnologij, ki so že danes na voljo v najnovejših in tehnološko najnaprednejših vozilih, kot sistemov, ki jih bo tehnološki razvoj prinesel v prihodnosti. Poleg infrastrukture in tehnologij pa so za usposabljanje in osveščanje voznikov ključni ljudje, zato bomo še naprej vlagali v izobraževanje zaposlenih, ki bodo to znanje prenašali naprej.«

Avtonomna vozila bodo postala del vsakdana

AV Living Lab upravlja s svetovno edinstvenim živim testnim območjem, polnim vsakodnevnih interakcij znotraj območja BTC City Ljubljana, s ciljem ustvariti razvojno in raziskovalno okolje za najbolj napredne povezane in avtonomno vozne izkušnje.

Povezana in avtonomna vozila bodo v bližnji prihodnosti postala del našega vsakdana. Zato je učenje v resničnem okolju, kjer so resnični ljudje vpleteni v številne pristne interakcije, najboljši način za osvojitev dragocenega znanja in kultiviranja rešitev za avtonomna vozila. Obvladovanje številnih situacij in interakcij bo ključnega pomena v procesu oblikovanja in postopnega varnega vpeljevanja avtonomnih vozil.

Daniel Avdagič, direktor AV Living Lab d.o.o.: »Naš cilj je transformacija mobilnosti v prihodnosti. V AV Living Lab bomo gradili partnerski ekosistem za razvoj rešitev in aplikacij, vzpostavljali digitalizacijo, snovali nove poslovne modele in oblike mobilnosti ter iskali rešitve na vprašanje, kaj bomo počeli, ko nam ne bo potrebno držati volana.«

 

Dodatne informacije

Daniel Avdagič, direktor AV Living Lab d.o.o.

Maja Oven, Direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v BTC d.d.;

V Sloveniji bomo razvijali rešitve za samovozeča vozila

Foto : Foto: Studio Bomba