Novice

Družba BTC je v prvem polletju letošnjega leta poslovala zelo dobro in je uspešno uresničevala novo strategijo razvoja, začrtane projekte, ter je presegla načrtovane cilje....

V mesecu juniju je v Rogaški Slatini potekal prvi mednarodni filmski festival športnega dokumentarnega in igranega filma - International Sports Film Festival 2022....

Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovinski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 20. maja 2022 ob 9.00 uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstopje, Grška ulica 3, Ljubljana....