BTC City www

Misija: Zeleno

A A A Besedilo Natisni

Pogubno globalno onesnaževanje in preveliko izčrpavanje naravnih virov terjata temeljito in najširše ukrepanje za njuno korenito zmanjševanje. Vlaganja v pomembne okoljske projekte izpričujejo zavest družbe BTC o družbeni odgovornosti in potrjujejo njeno usmerjenost v trajnostni razvoj, spoštljiv do prihodnosti ljudi in okolja.

Ekološka odgovornost

V prid zmanjšanju negativnega vpliva na okolje družba BTC že dlje časa sistematično obravnava ranljiva področja in posveča skrb odgovornemu ravnanju z odpadki, njihovemu zbiranju in recikliranju, racionalni rabe vode ter znižanju porabe energije iz neobnovljivih virov, hkrati pa tudi vpeljuje alternativne načine mobilnosti, vabi na hojo po zelenih pešpoteh, promovira zelene izdelke, vse bolj ozelenjuje okolico. Z lastnim odgovornim odnosom do okolja vpliva na ozaveščenost drugih, spodbujajoč jih k enako odgovornemu odnosu do sveta, v katerem živimo.

Spletno mesto Misija: Zeleno

V sklopu Misija: Zeleno - model trajnostnega razvoja družbe BTC so je zbrana večina aktivnosti s področja trajnostnega razvoja, redno pa jih lahko spremljate tudi na spletnem mestu Misija: Zeleno.

O prizadevanjih za zeleno preobrazbo družbe BTC govorijo številne nagrade

Naša prizadevanja so opazili tudi v strokovnih krogih doma in v Evropski uniji. To dokazujejo pomembne nagrade in
priznanja, ki jih je družba BTC prejela.

>>Nagrade in priznanja za prizadevanja družbe BTC

Le s skupnimi močmi lahko pripomoremo k boljšemu in lepšemu jutri!

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :