Author: Polja Pretnar

Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 17. maja 2023, ob 9. uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana....

Družba BTC je prejela trajnostni certifikat odličnosti Green Star, ki potrjuje pravilnost in ustreznost njihovih dosedanjih aktivnosti na področju uresničevanja trajnostnega razvoja družbe....