Author: Polja Pretnar

Na skupščini družbe BTC d.d., ki je bila 20. 5. 2022 in so se je udeležili delničarji družbe, katerih kapital znaša več kot 95 odstotkov, je bilo predstavljeno poslovanje družbe v letu 2021....

Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovinski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 20. maja 2022 ob 9.00 uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstopje, Grška ulica 3, Ljubljana....