Author: Polja Pretnar

Organizatorji Maratona Franja BTC City so na današnji novinarski konferenci napovedali jubilejno 40. izvedbo tega kolesarskega praznika, ki se bo letos odvijal drugi junijski vikend, od 12. do 13. junija 2021....

Na skupščini družbe BTC d.d., ki je bila 31. 5. 2021 in so se jo udeležili delničarji družbe, katerih kapital znaša 95,37 odstotka, je bilo predstavljeno poslovanje družbe v letu 2020. ...

Letošnji drugi junijski vikend, od 12. do 13. junija 2021, v znamenju 40. jubileja tega praznika kolesarstva. ...

Uprava in Nadzorni svet družbe Ajdacom d.d. sta obravnavala pismo, ki ga je na delničarje te družbe naslovila družba Infocargo d.o.o. ...

Na podlagi 9. in 12. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo v ponedeljek, 31. maja 2021....