Najboljše mesto za informacije.

Medijsko središče

Kontakt za medije

Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 17. maja 2023, ob 9. uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana....