Novice

Družba BTC, katere inovativni dosežki odmevajo tako doma kot v tujini, v letošnjem letu praznuje pet let delovanja ABC Huba....

V projektu je sodelovalo 1.500 otrok in mladostnikov iz 82 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter šol s prilagojenim programom, izdelki mladih ustvarjalcev pa so do 31. julija 2020 na ogled v Dvorani A v BTC Cityju Ljubljana....

Projekt Varno na kolesu, katerega partner je že osmo leto družba BTC, spodbuja aktivno, predvsem pa varno vključitev naših najmlajših v promet prek zanimivih in poučnih nalog....

Na podlagi 9. in 12. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 8. junija 2020 ob 9.00 uri v kongresni dvorani Kristalna palača, Šmartinska 152, Ljubljana....