Novice

Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 31. maja 2019 ob 9.00 uri v poslovni stavbi Dvorana 7 - sejna soba, Šmartinska 152, Ljubljana....

Včeraj je v BTC Cityju Ljubljana potekal peti Urbani forum, z naslovom »Potenciali in razvojne prioritete mest: Celostno upravljanje in trajnostne rešitve«...