Novice

Na podlagi 9. in 12. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo v ponedeljek, 31. maja 2021....

Družba BTC, katere inovativni dosežki odmevajo tako doma kot v tujini, v letošnjem letu praznuje pet let delovanja ABC Huba....