Novice

Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 17. maja 2023, ob 9. uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana....

Družba BTC je prejela trajnostni certifikat odličnosti Green Star, ki potrjuje pravilnost in ustreznost njihovih dosedanjih aktivnosti na področju uresničevanja trajnostnega razvoja družbe....

Družba BTC je v prvem polletju letošnjega leta poslovala zelo dobro in je uspešno uresničevala novo strategijo razvoja, začrtane projekte, ter je presegla načrtovane cilje....

V mesecu juniju je v Rogaški Slatini potekal prvi mednarodni filmski festival športnega dokumentarnega in igranega filma - International Sports Film Festival 2022....